Plan wycieczki
1. Wąwał - ruiny cegielni
2. Białobrzegi - drewniany kościół św. Marcina, wzniesiony w XVIw.
3. Ciebłowice - droga widokowa do Spały
4. Spała - kamienny obelisk poświęcony prezydentowi Ignacemu Mościckiemu, nagrobek myśliwskiego psa prezydenta oraz "sosna na szczudłach", drzewo, które na skutek erozji brzegu przekształciło swoje korzenie w palowe podpory.
5. Teofilów - miejscowość nad rzeką Pilicą (widok na Pilicę)
6. Inowłódz - ruiny zamku Kazimierza Wielkiego budowanego w latach 1356-1366,
więcej informacji na:
http://www.zamkipolskie.com/inowlodz/inowlodz.html oraz
http://www.zamkilodzkie.pl/pliki/inow.htm
7. Inowłódz - murowany z kamienia polnego, romański kościół Św. Idziego, wystawiony w 1082 roku przez Władysława Hermana,
więcej informacji na:
http://www.inowlodz.pl/
8. Brzostów - droga widokowa do miejscowości Jeleń
9. Jeleń - kompleks obiektów fortyfikacyjnych z 1940 roku, największy w Polsce schron dla pociągów sztabowych,
więcej informacji na:
http://www.bunkrowiec.com/anlagemitte/


Fotki
Simi - 125 fotek
Waski - 55 fotek
Bolo - 13 fotek